Mental Træning

Træning af det mentale” er en yderst effektiv metode til at opnå ændringer og indfri dine mål.

Hvad er mental træning?

Vi træner alle sammen vores mentale ressourcer, især på baggrund af vores tanker, og mange gange helt ubevidst, hvilket også medfører at vi har/får en masse uhensigtsmæssige vaner og til tider en uheldig adfærd. Og vi er blevet rigtig gode til at træne, især indenfor de uhensigtsmæssige og negative områder.

LÆR AT HÅNDTERE UBEHAGET  

Ved et øget fokus på tankernes ”magiske” kraft og håndteringen af disse tanker lærer du gennem mentaltræning at udnytte hjernens KÆMPE potentiale, så du opnår øget bevidsthed om hvordan du kan påvirke din egen performance i hverdagen, bla. ved at observere og håndtere tankerne…

Oprindeligt var Mental træning for at forbedre sportspræstationer ud fra præmissen om at vi defineres af vores tanker, og det kun er tankerne og deres store betydning der kan stå i vejen for vores udvikling/forbedringer.

Mental træning er et meget stærkt virkemiddel ifbm. sportspræstationer, især ved hjælp af visualiseringer og håndtering af tankerne.
Mental træning er en metode (coping/træning/strategi) til at opnå mere bevidsthed, mere ro, øget nærvær, højere pytgrænse samt en metode til at opnå mål og meget andet.

Mental Træning handler om fokus på og håndtering af hvad der er INDENFOR DIN KONTROL, og hvad der er UDENFOR DIN KONTROL.

Ved Mental træning bliver du i stand til at påvirke din underbevidsthed positivt ifht. til ting og mål som er vigtige for dig. Dette ved at bygge nye gavnlige og effektive neurale forbindelser i din hjerne, som kan erstatte dine allerede opbyggede neurale forbindelser (vaner). Vi er allesammen ”bygget op” af forestillinger (suggestioner) fra de mennesker der har præget vores liv, både på godt og ondt. Det kan være forældre, søskende, bedsteforældre, venner, fjender, pædagoger, lærere, trænere osv.)

Mentaltræningen aktiverer din underbevidsthed der indeholder massive ressourcer som kan hjælpe dig i retningen mod dine mål.

Vores hjerne styrer alt hvad der foregår i vores krop

Hvordan kan mental træning hjælpe dig?

Mental Træning har fokus på hvordan du lærer at håndtere det der foregår i dig og din hjerne. Vi kan ikke styre hvilke tanker der kommer til os, men vi kan ofte selv bestemme hvad vi vælger at gøre med de tanker. Vi kan oftest handle os ud af det. Det kræver dog bevidsthed og fokus. Og træning, træning og endnu mere træning.

ACCEPTER DIN NERVØSITET – DEN ER UUNGÅELIG NÅR DU SKAL PRÆSTERE. DET VIGTIGE ER HVORDAN DU HANDLER PÅ DIN NERVØSITET.

Når jeg Mental Træner med personer der skal performe, så træner vi meget på at vi skal acceptere de “ubehagelige” følelser der kommer i forbindelse med det pres og de forventninger der naturligt kommer. Vi flytter fokus overpå hvordan vi lærer at håndtere disse situationer, så vi handler i “ubehaget” og gerne handler os ud af “ubehaget”.

Der er flere måder at Mentaltræne på, og en meget effektiv metode kan være at lytte til Mental trænings lydfiler der er skræddersyet til dig og din situation/dit mål. Rent praktisk så foregår det således at du minimum 3 gange om ugen, gerne dagligt, ligger eller sidder og slapper af samtidig med at du lytter til Mentaltrænings lydfilen.

Det Mentaltrænings lydfilerne gør er at de først lærer dig at slappe fysisk og mentalt af, og ”tillader” at din hjerne kommer i en tilstand der kaldes ”Alternativ Bevidsthedstilstand” (en tilstand vi opnår lige før vi falder i søvn, eller der hvor vi føler/mærker vi lige er faldet i søvn). Når du har opnået evnen til det så bliver filerne tilrettelagt til det du ønsker at opnå/ændre etc.

Hvorfor virker det så? Grunden til at Mental træningen er så effektiv er at når vi kommer i Alternativ bevidstheds tilstand så forsvinder vores kritiske filter, som er så rigeligt tilstede i vågen tilstand. Når vi er vågne har vi nemlig vores kritiske filter der ofte tager over, eller spiller os et puds.

Hvis du feks (i vågen tilstand) får af vide at du er et dejligt menneske, så sker der ofte det at vi, selvfølgelig synes det er dejligt at høre, men måske ikke rigtig tror på det, eller vi får tanker/stemmer i hovedet der fortæller os det modsatte- det er det kritiske filter der tager over.

MEN, når vi Mental træner og kommer i Alternativ bevidsthedstilstand, så opbygger vi nye neurale forbindelser vha. af positive, gavnlige og fremtidssikre forestillinger (suggestioner) – uden indblanding fra vores kritiske filter.

Og der er en teori om at vores hjerne ikke kan kende forskel på hvad vi reelt har oplevet eller hvad vi forestiller os, så derfor virker Mental træning. Også selvom du risikerer at falde i søvn under træningen.

SÅ - MENTAL TRÆNING KAN IKKE, IKKE VIRKE